LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (4) 2009

Spis treści:

Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse
Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. Projekt MINERVA
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Alicja Nerć-Pełka
OBSZARY RYZYKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Bogusz Wiśnicki, Artur Kujawski, Marcin Breitsprecher
Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Cezary Mańkowski
Implikacje logistyczne teorii chaosu
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Marzena Kramarz
Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Roman Domański, Marek Fertsch
Analiza porównawcza wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Vasilij Alekseevič Novikov, Dmitrij Sergeevič Charitonov
Optymalizacja w planowaniu sieciowym
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Mariusz Jedliński
W poszukiwaniu istoty potencjału logistycznego przedsiębiorstwa
Zeszyt 4/ 2009, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml