LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (4) 2009

October - December 2009

Spis treści:

Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. Projekt MINERVA
Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OBSZARY RYZYKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO
Alicja Nerć-Pełka
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
Bogusz Wiśnicki, Artur Kujawski, Marcin Breitsprecher
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Implikacje logistyczne teorii chaosu
Cezary Mańkowski
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej
Marzena Kramarz
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza porównawcza wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Roman Domański, Marek Fertsch
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Optymalizacja w planowaniu sieciowym
Vasilij Alekseevič Novikov, Dmitrij Sergeevič Charitonov
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
W poszukiwaniu istoty potencjału logistycznego przedsiębiorstwa
Mariusz Jedliński
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml