Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2009, Artykuł 9

Sylwia Konecka, Marek Matulewski

STRATEGIE, SIŁA PRZETARGOWA I LIDERZY W SIECI DOSTAW

Streszczenie:

Autorzy na wstępie wskazali istotne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce m. in. informację, czas, globalizację a przede wszystkim integrację organizacyjną i sieciowość, przybliżając przy tym pewne terminy, niezbędne dla rozumienia dalszej tematyki artykułu. Następnie wskazano relacje, jakie mogą zachodzić w sieci dostaw i na podstawie literatury szczegółowo omówiono pojęcie i znaczenie siły przetargowej dla kształtowania się tychże relacji i roli, jaką mogą przez to pełnić ogniwa sieci dostaw, w szczególności roli lidera. Ostatecznie na podstawie wyników badań literaturowych i własnych, empirycznych opisano możliwe strategie w sieci dostaw.

Słowa kluczowe: strategie, sieć dostaw, siła przetargowa, relacje

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 9 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Konecka, Sylwia, and Marek Matulewski. "STRATEGIES, BARGAINING POWER AND LEADERS IN THE SUPPLY CHAIN." Logforum 5.3 (2009): 9.
APA Sylwia Konecka, Marek Matulewski (2009). STRATEGIES, BARGAINING POWER AND LEADERS IN THE SUPPLY CHAIN. Logforum 5 (3), 9.
ISO 690 KONECKA, Sylwia, MATULEWSKI, Marek. STRATEGIES, BARGAINING POWER AND LEADERS IN THE SUPPLY CHAIN. Logforum, 2009, 5.3: 9.
EndNote BibTeX RefMan