LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(3), artykuł 8

KRYZYS JAKO KONSEKWENCJA ZAGROŬEń W HOLISTYCZNYCH KONCEPCJACH ZARZąDZANIA RYZYKIEM

Wojciech Machowiak

Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Sytuacje kryzysowe wydają się być naturalną potencjalną konsekwencją ryzyka podejmowanego w działalności gospodarczej. Pomimo to problematyka kryzysu rzadko występuje w ramach współczesnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Przedmiotem pracy jest analiza różnych standardów i koncepcji zarządzania ryzykiem pod kątem uwzględniania w proponowanych przez nie ramowych strukturach procesu zarządzania ryzykiem kryzysu, jako możliwego następstwa zrealizowania się ryzyka. Omówiono także zasadność odniesienia się do krytycznego skutku zagrożeń na etapie analizy i oceny ryzyka.

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kryzys, zarządzanie kryzysem
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Machowiak, Wojciech. "Crisis as a consequence of threats in the holistic concepts of risk management." Logforum 5.3 (2009): 8.
APA Wojciech Machowiak (2009). Crisis as a consequence of threats in the holistic concepts of risk management. Logforum 5 (3), 8.
ISO 690 MACHOWIAK, Wojciech. Crisis as a consequence of threats in the holistic concepts of risk management. Logforum, 2009, 5.3: 8.