LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(3), artykuł 7

SYMULACJA W LOGISTYCE - NOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Karl-Heinz Dullinger

LSCC, Hallerndorf, Deutschland

Streszczenie: Logistyka odgrywa ważną rolę we wszystkich gałęziach przemysłu i w wielu przypadkach jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom przedsiębiorstwa uzyskują przewagę konkurencyjną. Dziś trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie dostaw w systemie "Just in Time" bez sprawnej logistyki. W kontekście globalizacji i rozwoju łańcuchów dostaw zwiększa się złożoność procesów. Dla osiągnięcia sprawnego zarządzania planiści, projektanci i partnerzy w łańcuchach dostaw muszą dysponować skutecznymi narzędziami. Symulacja jest idealnym narzędziem dla uczestników projektów logistycznych, służącym pełnemu przedstawieniu procesów i lepszemu zrozumieniu ich współdziałania. W artykule zaprezentowano nowe obszary zastosowania symulacji. Jego celem jest przedstawienie symulacji, jako nieodzownego narzędzia służącego do realizacji projektów logistycznych oraz jej rosnącego znaczenia w przyszłości.
Słowa kluczowe: symulacja, narzędzie planowania, kompleksowość, animacja, sterowanie procesami, test oprogramowania
Pełen tekst dostępny w języku niemieckim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dullinger, Karl-Heinz. "SIMULATION IN LOGISTICS BUSINESS - NEW AREAS FOR APPLICATION." Logforum 5.3 (2009): 7.
APA Karl-Heinz Dullinger (2009). SIMULATION IN LOGISTICS BUSINESS - NEW AREAS FOR APPLICATION. Logforum 5 (3), 7.
ISO 690 DULLINGER, Karl-Heinz. SIMULATION IN LOGISTICS BUSINESS - NEW AREAS FOR APPLICATION. Logforum, 2009, 5.3: 7.