LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2009. 5(3), artykuł 6

IMPLEMENTACJA TEORII OGRANICZEŃ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW - CASE STUDY

Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Roman Domański

Higher School of Logistic, Poznan, Poland

Streszczenie:

Theory of Constraints (TOC) jest filozofią zarządzania opracowaną przez dr Eliyahu M. Goldratta, która zakłada, że każdy system ma co najmniej jedno ograniczenie. Filozofia ta ma zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw począwszy od zarządzania przepływem produkcji, poprzez marketing, rachunkowość, zarządzanie projektem czy wreszcie jako narzędzie logicznego wnioskowania. Na łamach tego artykułu autorzy przedstawiają możliwość zastosowania teorii ograniczeń w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zaimplementowania zasad zarządzania zapasami zgodnych z TOC w branży farmaceutycznej. Praktyczny przykład opisany przez Autorów jest ilustracją możliwości stworzenia hybrydowych rozwiązań łączących TOC z innymi metodami.

Słowa kluczowe: TOC, zarządzanie zapasami, modele uzupełniania zapasów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cyplik, Piotr, et al. "IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF CONSTRAINTS IN THE AREA OF STOCK MANAGEMENT WITHIN THE SUPPLY CHAIN – A CASE STUDY." Logforum 5.3 (2009): 6.
APA Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Roman Domański (2009). IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF CONSTRAINTS IN THE AREA OF STOCK MANAGEMENT WITHIN THE SUPPLY CHAIN – A CASE STUDY. Logforum 5 (3), 6.
ISO 690 CYPLIK, Piotr, HADAś, Łukasz, DOMAńSKI, Roman. IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF CONSTRAINTS IN THE AREA OF STOCK MANAGEMENT WITHIN THE SUPPLY CHAIN – A CASE STUDY. Logforum, 2009, 5.3: 6.