LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(3), artykuł 5

EFEKTYWNA INTEGRACJA SYSTEMÓW CRM I SCM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Elżbieta Małyszek, Agnieszka Bojanowska

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Streszczenie:

Systemy CRM i SCM są wzajemnie zależne i dlatego powinny być zintegrowane w wielu obszarach, m.in. w zakresie strategii, realizowanych procesów, kultury organizacyjnej i technologii - tylko wtedy przedsiębiorstwa i całe łańcuchy dostaw mogą optymalizować osiągane korzyści. Artykuł prezentuje argumenty za sprzężeniem tych dwóch systemów oraz przedstawia dwuetapowe podejście dla osiągnięcia efektywnej integracji. Integracja systemów CRM i SCM powinna rozpoczynać się od integracji wewnątrz przedsiębiorstwa, a następnie powinna rozszerzyć swój zasięg na dostawców, odbiorców i inne elementy otoczenia.

Słowa kluczowe: CRM, SCM, integracja, ekosystem
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Małyszek, Elżbieta, and Agnieszka Bojanowska. "The integration of systems CRM and SCM in a company." Logforum 5.3 (2009): 5.
APA Elżbieta Małyszek, Agnieszka Bojanowska (2009). The integration of systems CRM and SCM in a company. Logforum 5 (3), 5.
ISO 690 MAŁYSZEK, Elżbieta, BOJANOWSKA, Agnieszka. The integration of systems CRM and SCM in a company. Logforum, 2009, 5.3: 5.