LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(3), artykuł 4

LOGISTYCZNE ASPEKTY WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO W UJĘCIU TEORII I PRAKTYKI

Teresa Gajewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska

Streszczenie:

W ostatnich latach Internet będący nowoczesną formą obiegu informacji znacząco zmienił oblicze gałęzi gospodarki dotyczącej przepływu towarów detalicznych. Niesie to ze sobą znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez sprzedawców, czego efektem jest niższa końcowa cena detaliczna w porównaniu do ceny oferowanej przez tradycyjnych dostawców. Do obszarów redukcji kosztów można zaliczyć brak konieczności wynajmowania pomieszczeń, mniejszą liczbę personelu do zatrudnienia. W artykule przedstawiono dane statystyczne na temat liczby konsumentów dokonujących zakupów z wykorzystaniem Internetu. Omówiono liczne zalety jak i potencjalne wady korzystania z coraz popularniejszego e-handlu. Przeanalizowano także najważniejsze problemy z punktu widzenia logistyki, dotyczące głównie firm kurierskich, których zadaniem jest sprawne dostarczenie zamówionego towaru do odbiorcy, bowiem zaspokojenie potrzeb klienta jest priorytetem w prawidłowym obiegu łańcucha dostaw. Handel elektroniczny ma przed sobą bogate możliwości rozwoju. Zakupy internetowe dla coraz większej ilości klientów stanowią najwygodniejsze rozwiązanie. Zatem celem logistyków powinno być opracowanie "inteligentnej" strategii pozwalającej na rozwój e-handlu a zarazem minimalizującej istniejące problemy koncepcyjne, do których zalicza się problem opóźnień w dostarczaniu przesyłek na czas i w dogodnym terminie do klienta.

Słowa kluczowe: e-commerce, firma kurierska, Internet, usługa logistyczna
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gajewska, Teresa. "Logistics aspects of Ecommerce - A theoretical and practical approach." Logforum 5.3 (2009): 4.
APA Teresa Gajewska (2009). Logistics aspects of Ecommerce - A theoretical and practical approach. Logforum 5 (3), 4.
ISO 690 GAJEWSKA, Teresa. Logistics aspects of Ecommerce - A theoretical and practical approach. Logforum, 2009, 5.3: 4.