Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2009, Artykuł 2

Małgorzata Gajewska

LOGISTYCZNE UJęCIE ZARZąDZANIA PRZEDSIęBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

Streszczenie:

Artykuł przedstawia obecną i prognozowaną sytuację w polskim sektorze turystycznym i wskazuje na konieczność poszukiwania przez przedsiębiorstwa w nim działające nowych form organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Jedną z tych form jest wdrażanie zasad logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Istota zdefiniowanego w pracy zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem świadczącym usługi turystyczne polega na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu toczących się w przemyśle turystycznym procesów logistycznych. Wszystko to służyć powinno głównie redukcji kosztów działalności firm z branży turystycznej i sprostaniu coraz bardziej rosnącym wymaganiom klienta - turysty.

Słowa kluczowe: sektor turystyczny, przedsiębiorstwo turystyczne, zarządzanie logistyczne, logistyka, procesy logistyczne, sieci logistyczne

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gajewska, Małgorzata. "The logistic conception of the management of the tourist company." Logforum 5.3 (2009): 2.
APA Małgorzata Gajewska (2009). The logistic conception of the management of the tourist company. Logforum 5 (3), 2.
ISO 690 GAJEWSKA, Małgorzata. The logistic conception of the management of the tourist company. Logforum, 2009, 5.3: 2.
EndNote BibTeX RefMan