LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(3), artykuł 1

OPTYMALIZACJA KREACJI WARTOśCI DODANEJ W LOGISTYCE PRODUKCJI

Bernd Hentschel

Projektlogistik GmbH, Wildau, Deutschland

Streszczenie:

Wiele międzynarodowych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu optymalizacji w zakresie kreacji wartości dodanej dąży do wypracowania nieskomplikowanych, aczkolwiek skutecznych metod efektywnego kształtowania procesów produkcyjnych. Artykuł stawia sobie za cel przedstawienie właśnie takiej prostej, a zarazem skutecznej metody kompleksowej analizy określonego procesu produkcyjnego i jego udziału w kreacji wartości. W celu wyliczenia stopnia funkcjonalności procesu posłużono się przykładem, w jaki sposób przy pomocy łatwych w aplikacji narzędzi można ten współczynnik określić wartościowo. Przedstawioną metodę zastosowano z dużym powodzeniem w wielu różnych projektach produkcyjnych, realizowanych w niemieckich przedsiębiorstwach przemysłowych. Głównym warunkiem osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie jest spełnienie przez eksperta zajmującego się tego rodzaju reengineeringiem logistycznym kryterium dogłębnej znajomości zagadnień technologicznych i logistycznych. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że metoda ta może być stosowana przez operatorów gniazd roboczych/managerów wydziałów produkcyjnych jako stałe narzędzie pracy na określonym stanowisku. Stanowi zatem istotny element optymalizacji procesu kreacji wartości i zapewnia wyższy poziom efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Słowa kluczowe: kreacja wartości dodanej, logistyka produkcji, czas przepływu, wizualizacja, przebieg procesów
Pełen tekst dostępny w języku niemieckim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd. "Value added processes optimization in the production logistics." Logforum 5.3 (2009): 1.
APA Bernd Hentschel (2009). Value added processes optimization in the production logistics. Logforum 5 (3), 1.
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd. Value added processes optimization in the production logistics. Logforum, 2009, 5.3: 1.