LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (3) 2009

Spis treści:

Bernd Hentschel
Optymalizacja kreacji wartości dodanej w logistyce produkcji
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Małgorzata Gajewska
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Stanisław Janusz Cieślakowski
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Teresa Gajewska
LOGISTYCZNE ASPEKTY WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO W UJĘCIU TEORII I PRAKTYKI
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Elżbieta Małyszek, Agnieszka Bojanowska
EFEKTYWNA INTEGRACJA SYSTEMÓW CRM I SCM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Roman Domański
IMPLEMENTACJA TEORII OGRANICZEŃ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW - CASE STUDY
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Karl-Heinz Dullinger
Symulacja w logistyce - nowe obszary zastosowania
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Wojciech Machowiak
Kryzys jako konsekwencja zagrożeń w holistycznych koncepcjach zarządzania ryzykiem
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Sylwia Konecka, Marek Matulewski
STRATEGIE, SIŁA PRZETARGOWA I LIDERZY W SIECI DOSTAW
Zeszyt 3/ 2009, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml