LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (3) 2009

July - September 2009

Spis treści:

Optymalizacja kreacji wartości dodanej w logistyce produkcji
Bernd Hentschel
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
Małgorzata Gajewska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
Stanisław Janusz Cieślakowski
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE ASPEKTY WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO W UJĘCIU TEORII I PRAKTYKI
Teresa Gajewska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKTYWNA INTEGRACJA SYSTEMÓW CRM I SCM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Elżbieta Małyszek, Agnieszka Bojanowska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
IMPLEMENTACJA TEORII OGRANICZEŃ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW - CASE STUDY
Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Roman Domański
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Symulacja w logistyce - nowe obszary zastosowania
Karl-Heinz Dullinger
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Kryzys jako konsekwencja zagrożeń w holistycznych koncepcjach zarządzania ryzykiem
Wojciech Machowiak
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGIE, SIŁA PRZETARGOWA I LIDERZY W SIECI DOSTAW
Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml