LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(2), artykuł 4

WPŁYW PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

Izabela Dziaduch, Krystian P. Konkol

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska

Streszczenie:

Tezą wyjściową artykułu jest, że firmy transportowo-spedycyjne, jako niezbędne ogniwo łańcuchów dostaw, mają wpływ na efektywność tych łańcuchów. Aby uzasadnić tą tezę z literatury przedmiotu wybrano mierniki i wskaźniki logistyczne za pomocą, których można ilościowo i jakościowo ocenić efektywność łańcuchów dostaw. Na tej podstawie zidentyfikowano czynniki, które wpływają na tą efektywność i wybrano z nich te, które są zależne od przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. Listę wybranych czynników poddano ocenie przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych sprawdzając trafność wyboru tych czynników, jak również ich ważność oraz poziom ich spełnienia przez firmy transportowo-spedycyjne, lub własne działy transportowe badanych przedsiębiorstw. Uzyskano w ten sposób listę czynników uszeregowaną według poziomu ważności ich oddziaływania na efektywność łańcucha dostaw z jednoczesną oceną poziomu ich spełnienia przez firmy transportowo-spedycyjne.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, podsystem logistyczny
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dziaduch, Izabela, and Krystian P. Konkol. "THE INFLUENCE OF LOGISTICS FIRMS ON THE EFFICIENCY OF SUPPLY CHAINS." Logforum 5.2 (2009): 4.
APA Izabela Dziaduch, Krystian P. Konkol (2009). THE INFLUENCE OF LOGISTICS FIRMS ON THE EFFICIENCY OF SUPPLY CHAINS. Logforum 5 (2), 4.
ISO 690 DZIADUCH, Izabela, KONKOL, Krystian P.. THE INFLUENCE OF LOGISTICS FIRMS ON THE EFFICIENCY OF SUPPLY CHAINS. Logforum, 2009, 5.2: 4.