LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(2), artykuł 3

ANALIZA ZJAWISKA BICZA FORRESTERA W SIECI DYSTRYBUCJI - KONKLUZJE Z SYMULACJI

Roman Domański, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Marek Fertsch

The Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Współcześnie obserwujemy wzrost rozmaitych form współpracy między przedsiębiorstwami, zróżnicowanych zarówno, co do stopnia integracji partnerów jak i intensywności kontaktu. Mimo to w dobie lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw stare nawyki (atawizmy postępowania biznesowego) pozostają. Efekt byczego bicza (bicza Forrestera) występuje nieustannie z większą bądź mniejszą siłą w codziennej rzeczywistości gospodarczej. Paradoksalne jest to (samospełniające się proroctwo), iż chociaż mechanizm jego działania wydaje się być znany, to praktyka dowodzi, iż partykularne interesy partnerów (lokalne zwycięstwa) bardzo silnie wpływają na podejmowane decyzje. Wydaje się to jak najbardziej prawidłowe w dzisiejszych czasach na rynku, na którym toczy się totalna walka konkurencyjna. Tyle, że to, co korzystne dla jednego z ogniw łańcucha, może być wręcz zabójcze dla całej sieci dostaw (brak zwycięstwa zespołowego). Z jednej strony teoria, zaś z drugiej praktyka - własne badania zjawiska wśród amatorów oraz znawców problemu, stanowią przyczynek do wyprowadzenia wniosków płynących z analizy. Spostrzeżenia prezentowane są przez pryzmat psychologii ludzkiego działania (konieczność podejmowania decyzji), kwestii tak silnie wpisanej w naturę człowieka. Kanwę opracowania stanowią badania optymalizacji strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji, prowadzone przez autorów w ramach projektu naukowego Katedry Systemów Logistycznych.

Słowa kluczowe: fizyczna dystrybucja, sieć (łańcuch) dostaw, efekt byczego bicza (bullwhip effect), efekt (bicza) Forrestera, gra piwna (beer game), symulacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Domański, Roman, et al. "ANALYSIS OF THE FORRESTER EFFECT (BULLWHIP EFFECT) IN THE DISTRIBUTION NETWORK - CONCLUSIONS FROM THE ." Logforum 5.2 (2009): 3.
APA Roman Domański, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Marek Fertsch (2009). ANALYSIS OF THE FORRESTER EFFECT (BULLWHIP EFFECT) IN THE DISTRIBUTION NETWORK - CONCLUSIONS FROM THE . Logforum 5 (2), 3.
ISO 690 DOMAńSKI, Roman, et al. ANALYSIS OF THE FORRESTER EFFECT (BULLWHIP EFFECT) IN THE DISTRIBUTION NETWORK - CONCLUSIONS FROM THE . Logforum, 2009, 5.2: 3.