LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2009. 5(2), artykuł 2

LOGISTYCZNE PROCESY I POTENCJAŁY W ŁAŃCUCHU TWORZENIA WARTOŚCI

Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk

Opole University, Opole, Poland

Streszczenie:

Tworzenie właściwej wartości dodanej, rozumianej jako pożądany poziom i struktura korzyści dla klienta i dla przedsiębiorstwa, wymaga odpowiedniego zaprojektowania całościowej struktury procesów i czynności składających się na łańcuch tworzenia wartości. W tak rozumianym łańcuchu tworzenia wartości kluczową rolę pełnią procesy logistyczne, warunkujące realizację wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa. W sferze logistyki tkwi szereg potencjałów tworzenia wartości dodanej, w świetle stale wzrastających wymagań klientów oraz warunków i sposobów postępowania konkurentów. Podejmowanie strategicznych decyzji w sferze logistyki, związanych zwłaszcza z długofalowym kształtowaniem procesów i struktur logistycznych, powinno prowadzić do permanentnego odkrywania i rozwoju logistycznych potencjałów tworzenia wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa. Potencjały te mogą w istotnym stopniu przyczyniać się do stałego wzbogacania oferty świadczeń logistycznych realizowanych na rzecz klientów, a poprzez to do skuteczniejszego zaspokajania ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do oferty rynkowej przedkładanej przez przedsiębiorstwo.

Słowa kluczowe: wartość dodana, łańcuch tworzenia wartości, procesy logistyczne, potencjały logistyczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Blaik, Piotr, and Rafał Matwiejczuk. "LOGISTIC PROCESSES AND POTENTIALS IN A VALUE CHAIN." Logforum 5.2 (2009): 2.
APA Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk (2009). LOGISTIC PROCESSES AND POTENTIALS IN A VALUE CHAIN. Logforum 5 (2), 2.
ISO 690 BLAIK, Piotr, MATWIEJCZUK, Rafał. LOGISTIC PROCESSES AND POTENTIALS IN A VALUE CHAIN. Logforum, 2009, 5.2: 2.