LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (2) 2009

Spis treści:

Andrzej Korzeniowski
Opakowania gotowe na półkę w opinii Konsumentów
Zeszyt 2/ 2009, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk
LOGISTYCZNE PROCESY I POTENCJAŁY W ŁAŃCUCHU TWORZENIA WARTOŚCI
Zeszyt 2/ 2009, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Roman Domański, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Marek Fertsch
ANALIZA ZJAWISKA BICZA FORRESTERA W SIECI DYSTRYBUCJI - KONKLUZJE Z SYMULACJI
Zeszyt 2/ 2009, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Izabela Dziaduch, Krystian P. Konkol
WPŁYW PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 2/ 2009, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Zbyszko Pawlak, Łukasz Bandosz
BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA LOKALIZACJĄ INWESTYCJI LOGISTYCZNYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH
Zeszyt 2/ 2009, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml