LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (2) 2009

April - June 2009

Spis treści:

Opakowania gotowe na półkę w opinii Konsumentów
Andrzej Korzeniowski
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE PROCESY I POTENCJAŁY W ŁAŃCUCHU TWORZENIA WARTOŚCI
Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA ZJAWISKA BICZA FORRESTERA W SIECI DYSTRYBUCJI - KONKLUZJE Z SYMULACJI
Roman Domański, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Marek Fertsch
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Izabela Dziaduch, Krystian P. Konkol
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA LOKALIZACJĄ INWESTYCJI LOGISTYCZNYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH
Zbyszko Pawlak, Łukasz Bandosz
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml