Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2009, Artykuł 4

Lothar Schulze, Sebastian Mansky, Janusz Klimek

LOGISTYKA OPóźNIONEJ INDYWIDUALIZACJI PRODUKTóW W PRZEMYśLE SAMOCHODOWYM

Streszczenie:

Konsekwencją istnienia globalnych rynków i rosnącego popytu na indywidualne produkty jest stały wzrost wariantów produktów. Produkty wysokiej klasy na konkurencyjnych rynkach, np. na rynku samochodów, muszą spełniać wymagania klientów. Możliwość "konfiguracji" samochodu przez klienta, zgodnie z jego preferencjami, prowadzi do nieograniczonej różnorodności wariantów. Dotychczasowe próby producentów w tym obszarze zmniejszają różnorodność wariantów, ale nie redukują złożoności procesu produkcji. Koncepcja "opóźnionej indywidualizacji produktu" rozwiązuje ten problem. Złożoność procesu produkcji ulega zmniejszeniu, bez ograniczania klienta w wyborze określonego wariantu. Z procesu produkcji jest wyodrębniana część operacji montażu, która jest ponownie włączana w kolejnych etapach łańcucha dostaw. W ten sposób można zastąpić bezproduktywne czasy przestoju działaniami dodającymi wartości. W artykule opisano wymagania dotyczące całego łańcucha dostaw oraz przedstawiono instrumenty analityczne pomocne w procesie wyboru montażu.

Słowa kluczowe: Opóźniona indywidualizacja produktów, logistyka, dodawanie wartości, analiza wartości, Analytic Hierarchy Process

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Schulze, Lothar, et al. "Logistics management of late product individualisation. Application in the automotive industry." Logforum 5.1 (2009): 4.
APA Lothar Schulze, Sebastian Mansky, Janusz Klimek (2009). Logistics management of late product individualisation. Application in the automotive industry. Logforum 5 (1), 4.
ISO 690 SCHULZE, Lothar, MANSKY, Sebastian, KLIMEK, Janusz. Logistics management of late product individualisation. Application in the automotive industry. Logforum, 2009, 5.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan