Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2009, Artykuł 3

Ireneusz Fechner

UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

Streszczenie:

Punktowa infrastruktura logistyczna składa się z czterech rodzajów obiektów: portów, terminali przeładunkowych, centrów magazynowych i centrów logistycznych. Istnieją odrębne dla Polski i Europy Zachodniej modele rozwoju centrów logistycznych. Rozwój nowoczesnych obiektów magazynowych w Polsce po 1990 roku jest intensywny. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej oceniane są na ok. 4,8 mln m2. O lokalizacji nowoczesnych budowli magazynowych decydują dwa rodzaje czynników: aglomeracyjny i infrastrukturalny. Pierwszy z nich uwzględnia wpływ takich wielkości jak: liczba ludności i jej dochody, wielkość sprzedaży handlu oraz wielkość produkcji sprzedanej przemysłu. Drugi odnosi się do dostępności i jakości infrastruktury transportu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki opracowano metodę oceny popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową w największych aglomeracjach miejskich w Polsce. Stwierdzono, że rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej nie wykazuje oznak nasycenia, ale popyt na tego rodzaju powierzchnię jest zróżnicowany. Nowe inwestycje będą realizowane głównie w tych aglomeracjach miejskich, w których dotąd zainteresowanie inwestorów było niewielkie.

Słowa kluczowe: obiekty logistyczne, infrastruktura logistyczna, magazyn, centra logistyczne, aglomeracje miejskie

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Fechner, Ireneusz. "Determinants of warehouse space market development in Poland." Logforum 5.1 (2009): 3.
APA Ireneusz Fechner (2009). Determinants of warehouse space market development in Poland. Logforum 5 (1), 3.
ISO 690 FECHNER, Ireneusz. Determinants of warehouse space market development in Poland. Logforum, 2009, 5.1: 3.
EndNote BibTeX RefMan