Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2009, Artykuł 2

Wiesław Ciechomski, Szymon Strojny

KRYTERIA WYBORU KONTRAHENTóW W RAMACH WSPółPRACY SIECI HANDLOWYCH Z DOSTAWCAMI W śWIETLE BADAń ANKIETOWYCH

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest kryteriom wyboru dostawców towarów przez sieci handlowe. Autorzy komentują wyniki badań ankietowych operatorów sieci detalicznych i wybranych strategicznych producentów zaopatrujących wiodących wielkopowierzchniowych detalistów w Polsce. Przedmiotem analiz są relacje w kanałach dystrybucji i rosnąca rola pośredników handlowych jako ważnego ogniwa kanału, którego pozycja rynkowa ulega systematycznemu wzmacnianiu. Uzyskane rezultaty badań źródłowych dowodzą rosnącej dynamiki procesów integracji i koncentracji handlu.

Słowa kluczowe: relacje w kanałach dystrybucji, współpraca sieci handlowych z dostawcami towarów, koncentracja handlu

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ciechomski, Wiesław, and Szymon Strojny. "Survey-based analysis of criteria applied by retail chains and suppliers to select contracting parties for business cooperation." Logforum 5.1 (2009): 2.
APA Wiesław Ciechomski, Szymon Strojny (2009). Survey-based analysis of criteria applied by retail chains and suppliers to select contracting parties for business cooperation. Logforum 5 (1), 2.
ISO 690 CIECHOMSKI, Wiesław, STROJNY, Szymon. Survey-based analysis of criteria applied by retail chains and suppliers to select contracting parties for business cooperation. Logforum, 2009, 5.1: 2.
EndNote BibTeX RefMan