LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (1) 2009

Spis treści:

Michael Richter, Jens-Michael Potthast
Adaptacja systemów planowania i sterowania produkcją
Zeszyt 1/ 2009, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Wiesław Ciechomski, Szymon Strojny
Kryteria wyboru kontrahentów w ramach współpracy sieci handlowych z dostawcami w świetle badań ankietowych
Zeszyt 1/ 2009, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Ireneusz Fechner
Uwarunkowania rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Zeszyt 1/ 2009, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Lothar Schulze, Sebastian Mansky, Janusz Klimek
Logistyka opóźnionej indywidualizacji produktów w przemyśle samochodowym
Zeszyt 1/ 2009, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml