LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (1) 2009

January - March 2009

Spis treści:

Adaptacja systemów planowania i sterowania produkcją
Michael Richter, Jens-Michael Potthast
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 1, 1-4;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Kryteria wyboru kontrahentów w ramach współpracy sieci handlowych z dostawcami w świetle badań ankietowych
Wiesław Ciechomski, Szymon Strojny
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 2, 1-9;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uwarunkowania rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Ireneusz Fechner
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 3, 1-10;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka opóźnionej indywidualizacji produktów w przemyśle samochodowym
Lothar Schulze, Sebastian Mansky, Janusz Klimek
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml