LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 5 2009

Zeszyt 5 (1) 2009

January - March 2009

Spis treści:

Adaptacja systemów planowania i sterowania produkcją
Michael Richter, Jens-Michael Potthast
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 1, 1-4;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Kryteria wyboru kontrahentów w ramach współpracy sieci handlowych z dostawcami w świetle badań ankietowych
Wiesław Ciechomski, Szymon Strojny
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 2, 1-9;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uwarunkowania rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Ireneusz Fechner
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 3, 1-10;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka opóźnionej indywidualizacji produktów w przemyśle samochodowym
Lothar Schulze, Sebastian Mansky, Janusz Klimek
Logforum. 2009. 5(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 5 (2) 2009

April - June 2009

Spis treści:

Opakowania gotowe na półkę w opinii Konsumentów
Andrzej Korzeniowski
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE PROCESY I POTENCJAŁY W ŁAŃCUCHU TWORZENIA WARTOŚCI
Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA ZJAWISKA BICZA FORRESTERA W SIECI DYSTRYBUCJI - KONKLUZJE Z SYMULACJI
Roman Domański, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Marek Fertsch
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Izabela Dziaduch, Krystian P. Konkol
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA LOKALIZACJĄ INWESTYCJI LOGISTYCZNYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH
Zbyszko Pawlak, Łukasz Bandosz
Logforum. 2009. 5(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 5 (3) 2009

July - September 2009

Spis treści:

Optymalizacja kreacji wartości dodanej w logistyce produkcji
Bernd Hentschel
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
Małgorzata Gajewska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
Stanisław Janusz Cieślakowski
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE ASPEKTY WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO W UJĘCIU TEORII I PRAKTYKI
Teresa Gajewska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKTYWNA INTEGRACJA SYSTEMÓW CRM I SCM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Elżbieta Małyszek, Agnieszka Bojanowska
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
IMPLEMENTACJA TEORII OGRANICZEŃ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW - CASE STUDY
Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Roman Domański
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Symulacja w logistyce - nowe obszary zastosowania
Karl-Heinz Dullinger
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Kryzys jako konsekwencja zagrożeń w holistycznych koncepcjach zarządzania ryzykiem
Wojciech Machowiak
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGIE, SIŁA PRZETARGOWA I LIDERZY W SIECI DOSTAW
Sylwia Konecka, Marek Matulewski
Logforum. 2009. 5(3), artykuł 9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 5 (4) 2009

October - December 2009

Spis treści:

Możliwości intuicyjnego planowania trasy w aglomeracjach miejskich dzięki wykorzystaniu informacji urządzeń mobilnych. Projekt MINERVA
Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OBSZARY RYZYKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO
Alicja Nerć-Pełka
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
Bogusz Wiśnicki, Artur Kujawski, Marcin Breitsprecher
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Implikacje logistyczne teorii chaosu
Cezary Mańkowski
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza otoczenia łańcucha dostaw jako etap konfiguracji złożonego systemu logistycznego na przykładzie branży farmaceutycznej
Marzena Kramarz
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza porównawcza wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik, Roman Domański, Marek Fertsch
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Optymalizacja w planowaniu sieciowym
Vasilij Alekseevič Novikov, Dmitrij Sergeevič Charitonov
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
W poszukiwaniu istoty potencjału logistycznego przedsiębiorstwa
Mariusz Jedliński
Logforum. 2009. 5(4), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml