LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(4), artykuł 4

OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI

Wiesław Ciechomski

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest roli opakowania produktu w jego promocji i sprzedaży. Autor przytacza definicje i funkcje opakowań oraz miejsce opakowania w kompozycji marketingu-mix. Następnie scharakteryzuje czynniki determinujące wybór opakowań przez klientów. Należą do nich przede wszystkim materiał, wielkość, kształt i kolor. W dalszej części artykułu opisano dwie ważne funkcje pełnione przez opakowania: promocyjną, która polega na zachęcaniu konsumentów do dokonania zakupu i sprzedażową, której istotą jest usprawnianie ekspozycji i sprzedaży towarów w sklepie. Kompleksowe wypełnianie przez opakowanie produktu analizowanych funkcji stanowi podstawę rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: promocyjna funkcja opakowań, sprzedażowa funkcja opakowań
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ciechomski, Wiesław. "PACKAGING AS AN INSTRUMENT OF THE PROMOTION." Logforum 4.4 (2008): 4.
APA Wiesław Ciechomski (2008). PACKAGING AS AN INSTRUMENT OF THE PROMOTION. Logforum 4 (4), 4.
ISO 690 CIECHOMSKI, Wiesław. PACKAGING AS AN INSTRUMENT OF THE PROMOTION. Logforum, 2008, 4.4: 4.