LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(4), artykuł 3

INTELIGENTNE PAKOWANIE ŬYWNOśCI

Semih Otles, Buket Yalcin

Streszczenie: W ostnich latach weszły w uzycie takie pojecia jak sprytne pakowanie czy inteligentne pakowanie. Te dwa określenia są często stosowane zamiennie ale w zasadzie odnoszą się do odrębnych spraw. W pracy przedstawiono pojęcie pakowania inteligentnego. Na wstępie krótko zdefiniowano tradycyjny sposób pakowania w celu lepszego zrozumienia nowo wprowadzanego pojęcia. Następne przedstawiono definicję oraz sposoby i systemy zastosowania pakowania inteligentnego. Na końcu przedstawiono przykłady takich zastosowań.
Słowa kluczowe: opakowania, inteligentne, żywność, biosensory, jakość
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Otles, Semih, and Buket Yalcin. "Intelligent food packaging." Logforum 4.4 (2008): 3.
APA Semih Otles, Buket Yalcin (2008). Intelligent food packaging. Logforum 4 (4), 3.
ISO 690 OTLES, Semih, YALCIN, Buket. Intelligent food packaging. Logforum, 2008, 4.4: 3.