Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2008, Artykuł 3

Semih Otles, Buket Yalcin

INTELIGENTNE PAKOWANIE żYWNOśCI

Streszczenie: W ostnich latach weszły w uzycie takie pojecia jak sprytne pakowanie czy inteligentne pakowanie. Te dwa określenia są często stosowane zamiennie ale w zasadzie odnoszą się do odrębnych spraw. W pracy przedstawiono pojęcie pakowania inteligentnego. Na wstępie krótko zdefiniowano tradycyjny sposób pakowania w celu lepszego zrozumienia nowo wprowadzanego pojęcia. Następne przedstawiono definicję oraz sposoby i systemy zastosowania pakowania inteligentnego. Na końcu przedstawiono przykłady takich zastosowań.
Słowa kluczowe: opakowania, inteligentne, żywność, biosensory, jakość

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Otles, Semih, and Buket Yalcin. "Intelligent food packaging." Logforum 4.4 (2008): 3.
APA Semih Otles, Buket Yalcin (2008). Intelligent food packaging. Logforum 4 (4), 3.
ISO 690 OTLES, Semih, YALCIN, Buket. Intelligent food packaging. Logforum, 2008, 4.4: 3.
EndNote BibTeX RefMan