LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(4), artykuł 2

ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIE MODELOWANIA LOGITOWEGO W ZARZĄDZANIU OBSZARAMI METROPOLITARNYMI: STUDIUM PRZYPADKU DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU ZURBANIZOWANEGO

Zbyszko Pawlak

Streszczenie: W artykule została przedstawiona nowa metoda modelowania przepływów ludnościowych pomiędzy obszarem zurbanizowanym (aglomeracji) a jej ośrodkiem centralnym. Przedstawiona technika modelowania oparta jest na przekształceniu logitowym, stosowanym w badaniach nad problematyką doboru optymalnego środka transportu. Oprócz wyjaśnienia założeń modelu, przestawione jest również jego zastosowanie w opisaniu i zbadaniu obszaru aglomeracji poznańskiej. W toku badań wykazano, iż głównymi czynnikami determinującymi ilość podróży pomiędzy poszczególnymi obszarami aglomeracji a Poznaniem wyrażonymi jako proporcja wszystkich podróży do i z danego obszaru są odległość od centrum aglomeracji oraz populacja badanego obszaru. Ponadto wyniki badań wskazują na obecność innych czynników. Model dowiódł zatem swojej przydatności w kontekście praktycznym, jakkolwiek jego potencjalne użycie we wnioskowaniu dla obszarów, dla których dokładne dane statystyczne są niedostępne, jest w obecnej chwili ograniczone i pozostaje tematem do dalszych badań.
Słowa kluczowe: obszar metropolitalny, rozwój zrównoważony, model logitowy, binarny model podziału podróży, izotripy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko. "An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas: The Case Study of Poznań Urban Area." Logforum 4.4 (2008): 2.
APA Zbyszko Pawlak (2008). An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas: The Case Study of Poznań Urban Area. Logforum 4 (4), 2.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko. An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas: The Case Study of Poznań Urban Area. Logforum, 2008, 4.4: 2.