LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(4), artykuł 1

TRANSPORT DROGOWY W POLSCE W OKRESIE PROCESU GLOBALIZACJI

Paweł Romanow

Streszczenie: W artykule Autor poddał analizie wpływ ekonomicznej globalizacji na sektor transportu drogowego w Polsce. Globalizacja działań gospodarczych, tworzenie się sieci współzależności między firmami oraz w ramach powstających łańcuchów dostaw powodują wzrost wymagań wobec transport. Na początku analizy przedstawiono wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz działalności w Polsce firm z udziałem kapitału obcego na rozwój polskiego handlu zagranicznego. Następnie zaprezentowano porównanie zmian wartości polskiego transportu i ich dynamiki w stosunku do transportu europejskiego.
Słowa kluczowe: rozszerzenie Unii Europejskiej, globalizajca, transport drogowy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Romanow, Paweł. "Road transport in Poland during the globalisation process." Logforum 4.4 (2008): 1.
APA Paweł Romanow (2008). Road transport in Poland during the globalisation process. Logforum 4 (4), 1.
ISO 690 ROMANOW, Paweł. Road transport in Poland during the globalisation process. Logforum, 2008, 4.4: 1.