LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 4 (4) 2008

October - December 2008

Spis treści:

Transport drogowy w Polsce w okresie procesu globalizacji
Paweł Romanow
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIE MODELOWANIA LOGITOWEGO W ZARZĄDZANIU OBSZARAMI METROPOLITARNYMI: STUDIUM PRZYPADKU DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU ZURBANIZOWANEGO
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Inteligentne pakowanie żywności
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
Wiesław Ciechomski
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml