LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 4 (3) 2008

July - September 2008

Spis treści:

Ocena łańcuchów dostaw - wybrane problemy metodyczne
Marek Fertsch
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
Symulacja w czasie rzeczywistym systemu logistycznego obejmująca napędy i sensory do testowania oprogramowania sterowników logicznych przez program komputerowy
Wilhelm Caninenberg
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
Nowe podejście do kosztów logistyki przedsiębiorstwa przewozowego
Andrzej Wartecki
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
INTELIGENTNE PAKOWANIE ŻYWNOŚCI
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml