LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(2), artykuł 4

WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO (α) PODSTAWĄ KSZTAŁTOWANIA STRUMIENI WARTOŚCI W SZCZUPŁEJ PRODUKCJI

Roman Domański, Łukasz Hadaś

Streszczenie: Opracowanie podejmuje tematykę alokacji poszczególnych wyrobów, reprezentowanych przez przedstawiciela danej grupy (de facto grup wyrobów) do głównych strumieni wartości przedsiębiorstwa. Głównym kryterium projektowania rodzin wyrobów jest podobieństwo technologiczno - organizacyjne wyrobów. W procesie analizy posłużono się współczynnikiem α, na podstawie którego, decydowano o przydziale poszczególnych wyrobów do odpowiednich strumieni wartości. Artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w przemyśle, nakierowanych na stworzenie struktury asortymentu utrzymanego w konwencji rodzin wyrobów (strumieni wartości), charakterystycznych dla podejścia szczupłego wytwarzania, a szerzej konstatując szczupłego zarządzania (lean management).
Słowa kluczowe: podobieństwo technologiczno-organizacyjne, strumień wartości, rodziny wyrobów, szczupłe wytwarzanie/produkcja (lean manufacturing/production), szczupłe zarządzanie (lean management)
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Domański, Roman, and Łukasz Hadaś. "TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL SIMILARITY COEFFICIENT ( α ) AS A BASIS FOR VALUE STREAMS IN LEAN PRODUCTION." Logforum 4.2 (2008): 4.
APA Roman Domański, Łukasz Hadaś (2008). TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL SIMILARITY COEFFICIENT ( α ) AS A BASIS FOR VALUE STREAMS IN LEAN PRODUCTION. Logforum 4 (2), 4.
ISO 690 DOMAŃSKI, Roman, HADAś, Łukasz. TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL SIMILARITY COEFFICIENT ( α ) AS A BASIS FOR VALUE STREAMS IN LEAN PRODUCTION. Logforum, 2008, 4.2: 4.