LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(2), artykuł 2

BARIERY I OGRANICZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Wojciech Machowiak

Streszczenie: W podejmowanych w licznych przedsiębiorstwach próbach wdrażania procesów zarządzania ryzykiem do praktyki gospodarczej obserwuje się wiele przeszkód i ograniczeń. Przyczyniają się one do występowania problemów w skutecznym wdrożeniu, ale także wpływają na przebieg procesów zarządzania ryzykiem. Wychodząc z opublikowanych wyników badań, artykuł rozważa ich różnorodność, naturę, źródła oraz wpływ na procesy zarządzania ryzykiem. Rozpatrywane są również bariery specyficzne dla zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Machowiak, Wojciech. "THE RISK MANAGEMENT BARRIERS AND LIMITATIONS." Logforum 4.2 (2008): 2.
APA Wojciech Machowiak (2008). THE RISK MANAGEMENT BARRIERS AND LIMITATIONS. Logforum 4 (2), 2.
ISO 690 MACHOWIAK, Wojciech. THE RISK MANAGEMENT BARRIERS AND LIMITATIONS. Logforum, 2008, 4.2: 2.