LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(2), artykuł 1

WPŁYW PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW NA OPERACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOũNIKÓW

Paweł Romanow

Streszczenie: W artykule omówiono znaczenie aktów normatywnych dotyczących obowiązujących zasad przestrzegania czasu pracy przez kierowców oraz wykazano związek rozporządzeń w tym zakresie z codzienną, operacyjną działalnością firm transportowych. Zwrócono także uwagę na wpływ obowiązujących przepisów na wzrost kosztów przedsiębiorstw świadczących zarobkowo usługi związane z fizycznym przemieszczaniem ładunków.
Słowa kluczowe: ustawa o czasie pracy kierowców, koszty transportu, konkurencyjność, poziom rywalizacji w sektorze usług transportowych, telematyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Romanow, Paweł. "IMPACT OF DRIVERS' WORKING TIME REGULATIONS ON HAULIERS' OPERATIONAL ACTIVITY." Logforum 4.2 (2008): 1.
APA Paweł Romanow (2008). IMPACT OF DRIVERS' WORKING TIME REGULATIONS ON HAULIERS' OPERATIONAL ACTIVITY. Logforum 4 (2), 1.
ISO 690 ROMANOW, Paweł. IMPACT OF DRIVERS' WORKING TIME REGULATIONS ON HAULIERS' OPERATIONAL ACTIVITY. Logforum, 2008, 4.2: 1.