LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 4 (2) 2008

April - June 2008

Spis treści:

WPŁYW PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW NA OPERACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW
Paweł Romanow
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
BARIERY I OGRANICZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
Wojciech Machowiak
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
KONTROLLING W ŁAŃCUCHU DOSTAW – NARZĘDZIE DLA INTEGRACJI PROCESÓW
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO (α) PODSTAWĄ KSZTAŁTOWANIA STRUMIENI WARTOŚCI W SZCZUPŁEJ PRODUKCJI
Roman Domański, Łukasz Hadaś
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml