LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 4 (2) 2008

Spis treści:

Paweł Romanow
WPŁYW PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW NA OPERACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW
Zeszyt 2/ 2008, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Wojciech Machowiak
BARIERY I OGRANICZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
Zeszyt 2/ 2008, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Bogusław Śliwczyński
KONTROLLING W ŁAŃCUCHU DOSTAW – NARZĘDZIE DLA INTEGRACJI PROCESÓW
Zeszyt 2/ 2008, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Roman Domański, Łukasz Hadaś
WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO (α) PODSTAWĄ KSZTAŁTOWANIA STRUMIENI WARTOŚCI W SZCZUPŁEJ PRODUKCJI
Zeszyt 2/ 2008, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml