LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(1), artykuł 4

PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szymon Strojny

Streszczenie: Obsługa klienta stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy. W istotny sposób wpływa ona na poziom relacji oraz lojalność klientów. Celem artykułu jest analiza możliwości standaryzacji procesu obsługi klienta. Autor skoncentrował się wyłącznie na interpersonalnej obsłudze klienta. Przedstawiono zatem etapy procesu obsługi klienta, istotę standaryzacji oraz czynniki wpływające na możliwości jej implementacji. Zaprezentowano także korzyści dla firmy wynikające ze standaryzacji obsługi klienta.
Słowa kluczowe: obsługa klienta, standaryzacja obsługi klienta, poziom obsługi klienta
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Strojny, Szymon. "THE CONDITIONS OF STANDARDIZED INTERPERSONAL CUSTOMER SERVICE." Logforum 4.1 (2008): 4.
APA Szymon Strojny (2008). THE CONDITIONS OF STANDARDIZED INTERPERSONAL CUSTOMER SERVICE. Logforum 4 (1), 4.
ISO 690 STROJNY, Szymon. THE CONDITIONS OF STANDARDIZED INTERPERSONAL CUSTOMER SERVICE. Logforum, 2008, 4.1: 4.