LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(1), artykuł 3

TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH ŁĄCZĄCYCH MORZE BAŁTYCKIE Z MORZEM ADRIATYCKIM

Maciej Stajniak

Streszczenie: Swobodny przepływ ładunków transportem intermodalnym łączący Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim jest możliwy pod warunkiem, że infrastruktura transportowa w poszczególnych krajach będzie się charakteryzowała takimi samymi parametrami technicznymi. Niestety, obecna infrastruktura kształtowana była w myśl suwerennych decyzji państw i poddawana pewnym regulacjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju transportu w korytarzach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju transportu na terenie UE. Praca prezentuje bariery techniczno - infrastrukturalne w przewozach intermodalnych przez terytorium poszczególnych krajów.
Słowa kluczowe: intermodalne korytarze transportowe, rynek transportowy, infrastruktura kolejowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Stajniak, Maciej. "TECHNICALLY-INFRASTRUCTURAL CONDITIONINGS OF THE REALIZATION OF INTERMODAL TRANSPORT CONNECTING THE BALTIC SEA WITH THE ADRIATIC SEA." Logforum 4.1 (2008): 3.
APA Maciej Stajniak (2008). TECHNICALLY-INFRASTRUCTURAL CONDITIONINGS OF THE REALIZATION OF INTERMODAL TRANSPORT CONNECTING THE BALTIC SEA WITH THE ADRIATIC SEA. Logforum 4 (1), 3.
ISO 690 STAJNIAK, Maciej. TECHNICALLY-INFRASTRUCTURAL CONDITIONINGS OF THE REALIZATION OF INTERMODAL TRANSPORT CONNECTING THE BALTIC SEA WITH THE ADRIATIC SEA. Logforum, 2008, 4.1: 3.