LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2008. 4(1), artykuł 1

INNY MENEDūER LOGISTYKI ? RÓūNORODNOŚĆ W PRAKTYCE LOGISTYCZNEJ

Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters

Streszczenie: Edukacja profesjonalnych logistyków powinna być nakierowana na uzyskanie przez nich kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem gospodarki. W artykule zaprezentowano przegląd kompetencji poszukiwanych przez przedsiębiorstwa oraz zróżnicowanie w obszarze profili funkcji logistycznych. Instytucje edukacyjne mogą korzystać z przedstawionych wyników badań, aby w ten sposób lepiej dostosować programy nauczania do wymogów praktyki.
Słowa kluczowe: kompetencje logistyków, profile funkcji logistycznych, edukacja logistyczna.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Weijers, Stef, et al. "A DIFFERENT LOGISTICS MANAGER? - DIFFERENTIATION IN LOGISTICS BUSINESS PRACTISE." Logforum 4.1 (2008): 1.
APA Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters (2008). A DIFFERENT LOGISTICS MANAGER? - DIFFERENTIATION IN LOGISTICS BUSINESS PRACTISE. Logforum 4 (1), 1.
ISO 690 WEIJERS, Stef, GLæCKNER, Hans-Heinrich, PIETERS, Reinder. A DIFFERENT LOGISTICS MANAGER? - DIFFERENTIATION IN LOGISTICS BUSINESS PRACTISE. Logforum, 2008, 4.1: 1.