LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 4 (1) 2008

Spis treści:

Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters
INNY MENEDŻER LOGISTYKI ? RÓŻNORODNOŚĆ W PRAKTYCE LOGISTYCZNEJ
Zeszyt 1/ 2008, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
WYBRANE METODY OPTYMALIZACJI SYSTEMU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH
Zeszyt 1/ 2008, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku polskim
Maciej Stajniak
TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH ŁĄCZĄCYCH MORZE BAŁTYCKIE Z MORZEM ADRIATYCKIM
Zeszyt 1/ 2008, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Szymon Strojny
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Zeszyt 1/ 2008, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku polskim
Gaby Neumann, Daniela Düring
METODOLOGIA POZNANIA ROLI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 1/ 2008, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml