LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 4 2008

Zeszyt 4 (1) 2008

January - March 2008

Spis treści:

INNY MENEDŻER LOGISTYKI ? RÓŻNORODNOŚĆ W PRAKTYCE LOGISTYCZNEJ
Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters
Logforum. 2008. 4(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
WYBRANE METODY OPTYMALIZACJI SYSTEMU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
Logforum. 2008. 4(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH ŁĄCZĄCYCH MORZE BAŁTYCKIE Z MORZEM ADRIATYCKIM
Maciej Stajniak
Logforum. 2008. 4(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
PRZESŁANKI STANDARYZACJI INTERPERSONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Szymon Strojny
Logforum. 2008. 4(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
METODOLOGIA POZNANIA ROLI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH LOGISTYCZNYCH
Gaby Neumann, Daniela Düring
Logforum. 2008. 4(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 4 (2) 2008

April - June 2008

Spis treści:

WPŁYW PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW NA OPERACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOŹNIKÓW
Paweł Romanow
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
BARIERY I OGRANICZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
Wojciech Machowiak
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
KONTROLLING W ŁAŃCUCHU DOSTAW – NARZĘDZIE DLA INTEGRACJI PROCESÓW
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO (α) PODSTAWĄ KSZTAŁTOWANIA STRUMIENI WARTOŚCI W SZCZUPŁEJ PRODUKCJI
Roman Domański, Łukasz Hadaś
Logforum. 2008. 4(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 4 (3) 2008

July - September 2008

Spis treści:

Ocena łańcuchów dostaw - wybrane problemy metodyczne
Marek Fertsch
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
Symulacja w czasie rzeczywistym systemu logistycznego obejmująca napędy i sensory do testowania oprogramowania sterowników logicznych przez program komputerowy
Wilhelm Caninenberg
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
Nowe podejście do kosztów logistyki przedsiębiorstwa przewozowego
Andrzej Wartecki
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
INTELIGENTNE PAKOWANIE ŻYWNOŚCI
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2008. 4(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 4 (4) 2008

October - December 2008

Spis treści:

Transport drogowy w Polsce w okresie procesu globalizacji
Paweł Romanow
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIE MODELOWANIA LOGITOWEGO W ZARZĄDZANIU OBSZARAMI METROPOLITARNYMI: STUDIUM PRZYPADKU DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU ZURBANIZOWANEGO
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Inteligentne pakowanie żywności
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPAKOWANIE JAKO INSTRUMENT PROMOCJI
Wiesław Ciechomski
Logforum. 2008. 4(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml