LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2007. 3(3), artykuł 5

PROCESY TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSKIM TRANSPORCIE

Maciej Mindur

Streszczenie: W artykule przedstawiono przebieg transformacji systemowej w polskim transporcie oraz wskazano, że jego rozwój nie może opierać się wyłącznie na regułach wolnej gry rynkowej a powinien być także wspierany finansowo i monitorowany przez państwo. Tego rodzaju praktyki mają miejsce również w państwach Europy Zachodniej. Z artykułu wynika, że rozwój gospodarki wymusza wyprzedzający rozwoju transportu.
Słowa kluczowe: transport, transformacja systemowa
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 5 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mindur, Maciej. "THE SYSTEM TRANSFORMATION PROCESSES IN THE POLISH TRANSPORT ABSTRACT." Logforum 3.3 (2007): 5.
APA Maciej Mindur (2007). THE SYSTEM TRANSFORMATION PROCESSES IN THE POLISH TRANSPORT ABSTRACT. Logforum 3 (3), 5.
ISO 690 MINDUR, Maciej. THE SYSTEM TRANSFORMATION PROCESSES IN THE POLISH TRANSPORT ABSTRACT. Logforum, 2007, 3.3: 5.