LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(3), artykuł 4

RYZYKO KRYTYCZNE W ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STRESZCZENIE

Wojciech Machowiak

Streszczenie: Zamierzeniem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie tych kategorii ryzyka w działalności gospodarczej, które cechuje zwiększony potencjał kryzysogenny. Problem odniesiony jest do najbardziej popularnych koncepcji dotyczących kwestii bezpieczeństwa i ciągłości biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii Zarządzania Ryzykiem. Wprowadzone pojęcia "ryzyka krytycznego" i "skutku krytycznego" pozwalają na dokonanie skutecznej selekcji ryzyk krytycznych z ogólnej różnorodności zagrożeń.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, skutek ryzyka, kryzys, zarządzanie kryzysem
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Machowiak, Wojciech. "CRITICAL RISK IMPACT IN RISK MANAGEMENT." Logforum 3.3 (2007): 4.
APA Wojciech Machowiak (2007). CRITICAL RISK IMPACT IN RISK MANAGEMENT. Logforum 3 (3), 4.
ISO 690 MACHOWIAK, Wojciech. CRITICAL RISK IMPACT IN RISK MANAGEMENT. Logforum, 2007, 3.3: 4.