LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(3), artykuł 3

SZANSE I ZAGROūENIA DLA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE

Bogusz Wiśnicki, Beata Huta

Streszczenie: We wstępie podano powody dla których tak ważne jest rozwijanie infrastruktury drogowej w Polsce. Następnie opisano założenia i stan obecny programu budowy autostrad w Polsce. Określono również możliwe warianty finansowania inwestycji autostradowych. Zasadniczą część pracy stanowi charakterystyka czynników stanowiących szanse i zagrożenie dla realizacji programu budowy autostrad w Polsce. Czynniki o charakterze syntetycznym zostały zestawione w podpunktach i opierają się w dużej mierze na dotychczasowych doświadczeniach z realizacji programu budowy autostrad. Pracę kończą autorskie wnioski dające propozycje zmian koniecznych dla przyśpieszenia dotychczasowego tempa realizacji inwestycji drogowych w Polsce.
Słowa kluczowe: autostrady, drogi ekspresowe, infrastruktura drogowa, budowa autostrad, finansowanie autostrad
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wiśnicki, Bogusz, and Beata Huta. "CHANCES AND HINDRANCES FOR THE REALIZATION OF THE PROGRAM FOR BUILDING MOTORWAYS IN POLAND." Logforum 3.3 (2007): 3.
APA Bogusz Wiśnicki, Beata Huta (2007). CHANCES AND HINDRANCES FOR THE REALIZATION OF THE PROGRAM FOR BUILDING MOTORWAYS IN POLAND. Logforum 3 (3), 3.
ISO 690 WIŚNICKI, Bogusz, HUTA, Beata. CHANCES AND HINDRANCES FOR THE REALIZATION OF THE PROGRAM FOR BUILDING MOTORWAYS IN POLAND. Logforum, 2007, 3.3: 3.