LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(3), artykuł 2

DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH PLANISTÓW PRODUKCJI I TRENDY W HARMONOGRAMOWANIU

Izabela Bejma-Bąk

Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania zintegrowanego stało się ostatnio pewną modą. Im wdrażany system jest bardziej skomplikowany i im więcej posiada modułów, tym firma postrzegana jest na wyższej pozycji rynkowej. Im wdrożenie jest szybciej zakończone, tym lepsze można osiągnąć korzyści. Takie są ogólne opinie związane z tym procesem – czy są prawdziwe? Praca ma na celu odpowiedzieć na parę pytań planistów produkcji, którzy przetwarzają dane, związane ze sprzedażą, magazynowaniem czy produkcją a mające być podstawą do podejmowania trafnych decyzji dotyczących lokalizacji zapasu w czasie, przestrzeni oraz o odpowiedniej jakości. Faktem jest, że rozwiązania logistyczne w obszarze produkcji oparte na zintegrowanych systemach mogą wspomóc wzrost konkurencyjności oraz zadowolenia klientów. Oczekiwania, jakie musi obecnie spełniać firma są wysokie i związane z dużym ryzykiem. Nietrafione plany i szacunki powodują ryzyko zamrożenia kapitału w zapasie. Z drugiej strony niezrealizowane zlecenia produkcyjne mogą powodować braki towarowe, co z kolei ma bezpośrednio przełożenie na poziom obsługi klienta. Jak to wszystko opanować? W pracy wskazano na istotę czynnika ludzkiego we właściwym przebiegu procesu planowania a dokładniej ważności planisty produkcji. W przedsiębiorstwie produkcyjnym najważniejszy powinien być plan produkcji oraz sposób postępowania i reagowania na każdą nawet najmniejszą odchyłkę od tego planu.
Słowa kluczowe: produkcja, harmonogram produkcji, harmonogram główny, planista produkcji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bejma-Bąk, Izabela. "THE DILEMMAS OF CONTEMPORARY PRODUCTION DRAFTSMEN AND TRENDS IN SCHEDULING." Logforum 3.3 (2007): 2.
APA Izabela Bejma-Bąk (2007). THE DILEMMAS OF CONTEMPORARY PRODUCTION DRAFTSMEN AND TRENDS IN SCHEDULING. Logforum 3 (3), 2.
ISO 690 BEJMA-BąK, Izabela. THE DILEMMAS OF CONTEMPORARY PRODUCTION DRAFTSMEN AND TRENDS IN SCHEDULING. Logforum, 2007, 3.3: 2.