LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(3), artykuł 1

ARCHITEKTURA SYSTEMU EDUKACJI ZDALNEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMÓW OPARTYCH NA WIELOAGENTOWYCH SIECIACH

Ata Onal, Semih Otles, Inanc Seylan

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie architektury systemu edukacji zdalnej opartej na wieloagentowej sieci. Zapotrzebowanie na taki system wynika z potrzeby automatyzacji codziennej pracy w systemie edukacji zdalnej. Agent zajmuje się automatyzacją tej pracy, stosując powszechne słownictwo zdefiniowane w bazach. Każdy użytkownik ma swojego własnego agenta. Agenci tacy współpracują z innymi agentami w celu organizacji zadań i przekazywania informacjiswoim użytkownikom.
Słowa kluczowe: edukacja zdalna, system edukacyjny, ontologia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Onal, Ata, et al. "A CONCEPTUAL DISTANCE LEARNING ARCHITECTURE USING SEMANTIC WEB BASED MULTI-AGENT SYSTEMS." Logforum 3.3 (2007): 1.
APA Ata Onal, Semih Otles, Inanc Seylan (2007). A CONCEPTUAL DISTANCE LEARNING ARCHITECTURE USING SEMANTIC WEB BASED MULTI-AGENT SYSTEMS. Logforum 3 (3), 1.
ISO 690 ONAL, Ata, OTLES, Semih, SEYLAN, Inanc. A CONCEPTUAL DISTANCE LEARNING ARCHITECTURE USING SEMANTIC WEB BASED MULTI-AGENT SYSTEMS. Logforum, 2007, 3.3: 1.