LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 3 (3) 2007

July - September 2007

Spis treści:

ARCHITEKTURA SYSTEMU EDUKACJI ZDALNEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMÓW OPARTYCH NA WIELOAGENTOWYCH SIECIACH
Ata Onal, Semih Otles, Inanc Seylan
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH PLANISTÓW PRODUKCJI I TRENDY W HARMONOGRAMOWANIU
Izabela Bejma-Bąk
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE
Bogusz Wiśnicki, Beata Huta
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
RYZYKO KRYTYCZNE W ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STRESZCZENIE
Wojciech Machowiak
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
PROCESY TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSKIM TRANSPORCIE
Maciej Mindur
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml