LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(2), artykuł 4

WSPARCIE PROCESU PLANOWANIA INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Bogusław Śliwczyński

Streszczenie: Jednym z głównych wyzwań postawionych przed uczestnikami procesów biznesowych w łańcuchach dostaw Morza Bałtyckiego jest przygotowanie do znaczącego wzrostu obrotu towarowego i przewozów pasażerskich oraz przełożenie wyników analiz na płaszczyznę konkretnych działań. W rejonie Morza Bałtyckiego jest obserwowany oraz prognozowany wzrost transportu paliw, owoców morza, surowców mineralnych czy produktów drzewnych, wynikający ze stałego wzrostu obrotów handlowych i wzrostu gospodarczego wielu państw w tym rejonie. Jednym z głównych celów rozwoju intermodalnych łańcuchów dostaw jest międzynarodowa (transgraniczna) współpraca oraz powiązania komunikacyjne i informacyjne poszczególnych regionów, portów i uczestników łańcuchów dostaw. Planowanie intermodalnych dostaw jest zorientowane na wspomaganie decyzji wyboru najbardziej efektywnej drogi przewozu (ludzi lub towarów), z punktu startowego do docelowego punktu trasy. W prezentowanym rozwiązaniu systemu planowania, zastosowano podejście procesowe. Zarządzanie łańcuchem dostaw i operacjami logistycznymi oparte jest na dynamicznym konfigurowaniu wielu operacji zdefiniowanych w procesach dostaw. W konsekwencji, działania operatorów są planowane w tworzonym połączeniu jako zestaw spójnych i powiązanych wzajemnie usług. Takie podejście pozwala na właściwe i sprawne planowanie oraz odpowiednią wizualizację procesu dostaw.
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, system planowania, korytarz transportowy, interoperacyjność, operacje intermodalne, sieć współpracy.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław. "Planning process support for intermodal supply chains." Logforum 3.2 (2007): 4.
APA Bogusław Śliwczyński (2007). Planning process support for intermodal supply chains. Logforum 3 (2), 4.
ISO 690 ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. Planning process support for intermodal supply chains. Logforum, 2007, 3.2: 4.