LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(2), artykuł 3

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

Leszek Mindur, Jerzy Wronka

Streszczenie: Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech części oraz podsumowania. Część pierwsza poświęcona jest ocenie transportu intermodalnego w Polsce. W części drugiej określono cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego. Część trzecia prezentuje podstawowe uwarunkowania realizacji celu strategicznego i celów podstawowych rozwoju transportu intermodalnego. W podsumowaniu ujęto generalne wnioski wynikające z analizy stanu istniejącego oraz wskazano na niezbędne przedsięwzięcia w celu poprawy istniejącego stanu transportu intermodalnego w Polsce.
Słowa kluczowe: transport intermodalny, system transportu, centra logistyczne.
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 3 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mindur, Leszek, and Jerzy Wronka. "INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND." Logforum 3.2 (2007): 3.
APA Leszek Mindur, Jerzy Wronka (2007). INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND. Logforum 3 (2), 3.
ISO 690 MINDUR, Leszek, WRONKA, Jerzy. INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND. Logforum, 2007, 3.2: 3.