LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2007, Artykuł 2

Anna Łupicka

WYMIAR MEZOEKONOMICZNY ŁAŃCUCHA DOSTAW

Streszczenie: Do niedawna przedstawiciele ekonomii specjalizowali się w badaniu zagadnień mikroekonomicznych i makroekonomicznych. W dwudziestym wieku pojawiły się nowe obszary analizy, wyznaczone przez sytuowanie obiektów, których dotyczą, w całościowo ujmowanym systemie gospodarczym. Chociaż obecnie rolę pierwszoplanową zajmuje podejście procesowe to jednak szeroko pojęty systemizm pozwolił na wyróżnienie poziomów analizy ekonomicznej. Ważnym zagadnieniem jest usytuowanie łańcuchów dostaw na odpowiednim poziomie analizy ekonomicznej.
Słowa kluczowe: mezosystem, łańcuchy dostaw, analiza ekonomiczna

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf oraz HTML artykuł nr 2 - html

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Łupicka, Anna. "MEZOECONOMIC DIMENSION OF SUPPLY CHAINS." Logforum 3.2 (2007): 2.
APA Anna Łupicka (2007). MEZOECONOMIC DIMENSION OF SUPPLY CHAINS. Logforum 3 (2), 2.
ISO 690 ŁUPICKA, Anna. MEZOECONOMIC DIMENSION OF SUPPLY CHAINS. Logforum, 2007, 3.2: 2.
EndNote BibTeX RefMan