LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(2), artykuł 1

ALGORYTMY ROZWIĄZAŃ DLA PROBLEMÓW PAKOWANIA PRZESTRZENNEGO W PRZEMYŚLE SPOūYWCZYM

Semih Ötleş, Mustafa Murat Inceoglu, Korhan Karabulut, Ata Önal

Streszczenie: Problemy związane z pakowaniem występują w wielu gałęziach przemysłu. Obecnie, przy coraz istotniejszym udziale handlu międzynarodowego, koszty transportu bezpośrednio wpływają na zyski. Efektywne pakowanie jest bardzo ważne, gdyż redukcja nawet kilku zbędnych cm3 kontenera może zaoszczędzić wiele pieniędzy. Praca przedstawia przykładowy problem związany z pakowaniem w przemyśle spożywczym. Wcześniej już omawiana metoda DBLF (wypełniane najgłębiej na dole od lewej) została zastosowana i jak przedstawiają uzyskane wyniku, uzyskano wykorzystanie przestrzeni aż do 98%.
Słowa kluczowe: pakowanie, kontener, transport
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ötleş, Semih, et al. "GENETIC ALGORITHMS FOR 3D PACKAGING PROBLEMS IN FOOD INDUSTRY." Logforum 3.2 (2007): 1.
APA Semih Ötleş, Mustafa Murat Inceoglu, Korhan Karabulut, Ata Önal (2007). GENETIC ALGORITHMS FOR 3D PACKAGING PROBLEMS IN FOOD INDUSTRY. Logforum 3 (2), 1.
ISO 690 ÖTLEş, Semih, et al. GENETIC ALGORITHMS FOR 3D PACKAGING PROBLEMS IN FOOD INDUSTRY. Logforum, 2007, 3.2: 1.