LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 3 (2) 2007

April - June 2007

Spis treści:

ALGORYTMY ROZWIĄZAŃ DLA PROBLEMÓW PAKOWANIA PRZESTRZENNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Semih Ötleş, Mustafa Murat Inceoglu, Korhan Karabulut, Ata Önal
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
WYMIAR MEZOEKONOMICZNY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Anna Łupicka
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE
Leszek Mindur, Jerzy Wronka
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
WSPARCIE PROCESU PLANOWANIA INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml