LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(1), artykuł 4

OUTSOURCING JAKO FORMA UKŁADÓW PARTNERSKICH

Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek

Streszczenie: Współczesna gospodarka wymusza na podmiotach gospodarujących zawiązywanie różnego rodzaju porozumień (układów), umożliwiających z jednej strony zaspokojenie rosnących potrzeb odbiorców, zaś z drugiej strony - produkcji bądź świadczenia usług na wysokim poziomie i z niskimi kosztami. Jedną z form takich porozumień jest doskonale znany outsourcing. Umożliwia on osiągnięcie wymienionych uprzednio celów dzięki zaoferowaniu przez podmioty doskonale skrojonego zgodnie z kluczowymi kompetencjami produktu bądź usługi odbiorcom instytucjonalnym. W prezentowanym artykule autorzy prowadzą rozważania na temat outsourcingu jako formy układu partnerskiego, wskazując na jego cechy, opisując model układu oraz kierunki dostosowywania struktur organizacyjnych podmiotu do efektywnej współpracy w ramach outsourcingu
Słowa kluczowe: outsourcing, zarządzanie łańcuchem dostaw, partnerstwo
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 4 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Płaczek, Ewa, and Jacek Szołtysek. "OUTSOURCING AS A FORM OF PARTNERSHIP ARRANGEMENT." Logforum 3.1 (2007): 4.
APA Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek (2007). OUTSOURCING AS A FORM OF PARTNERSHIP ARRANGEMENT. Logforum 3 (1), 4.
ISO 690 PŁACZEK, Ewa, SZOłTYSEK, Jacek. OUTSOURCING AS A FORM OF PARTNERSHIP ARRANGEMENT. Logforum, 2007, 3.1: 4.