LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(1), artykuł 2

E-COACHING - SKUTECZNE WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak

Streszczenie: Nowoczesne łańcuchy dostaw, działające w gospodarce globalnej, wymagają ciągłego uaktualniania wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników - menadżerów logistyki w zakresie rozwoju nowych koncepcji, rozwiązań i możliwych do zastosowania technologii. Jednocześnie wielu pracowników zmienia profil zawodowy, podejmując nowe wyzwania. Jest oczywiste, że zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z obszarów, gdzie konieczne jest stałe aktualizowanie wiedzy przez cały okres pracy zawodowej. Tradycyjne metody nauki są zastępowane przez bardziej nowoczesne. Coaching, zarówno w przypadku poszczególnych osób, jak i grup, jest jedną z najbardziej efektywnych. Jednocześnie szybki rozwój technologii informatycznych przyczynia się do rozpowszechniania opartego na rozwiązaniach internetowych nauczania na odległość. Wiele przykładów pomyślnego wdrożenia tej techniki kształcenia otwiera drogę do wprowadzania e-coachingu. Artykuł prezentuje aktualne wyzwania stawiane zarządzaniu łańcuchem dostaw i wynikające z nich potrzeby edukacyjne. Następnie, opierając się na zaprezentowanych na wstępie zasad coachingu i jego technicznego wsparcia, przedstawia ideę kształcenia metodą e-coach na przykładzie koncepcji ECR, ponieważ wydaje się ona szczególnie interesująca z punktu widzenia zastosowania tej formy kształcenia.
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, nauczanie na odległość, menedżerowie logistyki
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 2 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Neumann, Gaby, and Stanisław Krzyżaniak. "E-COACHING - AN EFFICIENT MEASURE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR SCM SOLUTIONS." Logforum 3.1 (2007): 2.
APA Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak (2007). E-COACHING - AN EFFICIENT MEASURE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR SCM SOLUTIONS. Logforum 3 (1), 2.
ISO 690 NEUMANN, Gaby, KRZYŬANIAK, Stanisław. E-COACHING - AN EFFICIENT MEASURE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR SCM SOLUTIONS. Logforum, 2007, 3.1: 2.