LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2007. 3(1), artykuł 1

NA DRODZE DO E-COACHINGU DLA WSPARCIA WDRAūANIA I STOSOWANIA KONCEPCJI ECR

Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak

Streszczenie: ECR to koncepcja poprawy funkcjonowania łańcucha, w której znajduje zastosowanie szereg metod pokrewnych zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM). Dla wdrożenia i praktycznego stosowania tej koncepcji niezbędne jest posiadanie dobrze wykształconej kadry, ściśle współpracującej w całym łańcuchu dostaw. E-coaching dotyczący ECR to idea pomocy tym osobom nie tylko w uczeniu się i zdobywaniu wiedzy, ale stworzenie możliwości aktywnego kreowania i pomyślnego stosowania procesów uczenia się w ramach indywidualnego toku kształcenia w środowisku wirtualnym (e-coaching). Artykuł przedstawia rezultaty projektu, który ma na celu wdrożenie koncepcji ECR w Polsce i w Niemczech poprzez wprowadzenie tej formy kształcenia dla zrozumienia i stosowania ECR. Przedstawione zostały zależności dydaktyczne oraz założenia, krótko przedstawia istotę i funkcjonalność tej formy nauki, omawia wyniki zastosowania prototypu oraz prezentuje wnioski w zakresie potrzebnej współpracy interdyscyplinarnej oraz potrzeb natury technicznej.
Słowa kluczowe: Efektywna obsługa klienta (ECR), zarządzanie łańcuchem dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat artykuł nr 1 - html HTML

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Neumann, Gaby, and Stanisław Krzyżaniak. "ON THE WAY TOWARDS AN E-COACH FOR SUPPORTING IMPLEMENTATION AND REALISATION OF THE EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT." Logforum 3.1 (2007): 1.
APA Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak (2007). ON THE WAY TOWARDS AN E-COACH FOR SUPPORTING IMPLEMENTATION AND REALISATION OF THE EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT. Logforum 3 (1), 1.
ISO 690 NEUMANN, Gaby, KRZYŬANIAK, Stanisław. ON THE WAY TOWARDS AN E-COACH FOR SUPPORTING IMPLEMENTATION AND REALISATION OF THE EFFICIENT CONSUMER RESPONSE CONCEPT. Logforum, 2007, 3.1: 1.