LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 3 (1) 2007

Spis treści:

Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
NA DRODZE DO E-COACHINGU DLA WSPARCIA WDRAŻANIA I STOSOWANIA KONCEPCJI ECR
Zeszyt 1/ 2007, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 1 - html w języku angielskim
Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
E-COACHING - SKUTECZNE WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Zeszyt 1/ 2007, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 2 - html w języku angielskim
Marcel Janke, Keith Thorne, Theodor Rimmele, Thomas Lübbe
ŚLEDZENIE TOWARÓW PRZY ZASTOSOWANIU RFID W SPEDYCJI REICO
Zeszyt 1/ 2007, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 3 - html w języku angielskim
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
OUTSOURCING JAKO FORMA UKŁADÓW PARTNERSKICH
Zeszyt 1/ 2007, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 4 - html w języku angielskim
Tobias Erxleben, Lars Sallwey
AKTUALNE TENDENCJE W SFERZE OBSŁUGI BAGAŻU NA LOTNISKACH - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPŁYWU MATERIAŁU
Zeszyt 1/ 2007, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  |  Artykuł (html) artykuł nr 5 - html w języku angielskim
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml