LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 3 (1) 2007

January - March 2007

Spis treści:

NA DRODZE DO E-COACHINGU DLA WSPARCIA WDRAŻANIA I STOSOWANIA KONCEPCJI ECR
Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
E-COACHING - SKUTECZNE WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ŚLEDZENIE TOWARÓW PRZY ZASTOSOWANIU RFID W SPEDYCJI REICO
Marcel Janke, Keith Thorne, Theodor Rimmele, Thomas Lübbe
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
OUTSOURCING JAKO FORMA UKŁADÓW PARTNERSKICH
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
AKTUALNE TENDENCJE W SFERZE OBSŁUGI BAGAŻU NA LOTNISKACH - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPŁYWU MATERIAŁU
Tobias Erxleben, Lars Sallwey
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml