LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 3 2007

Zeszyt 3 (1) 2007

January - March 2007

Spis treści:

NA DRODZE DO E-COACHINGU DLA WSPARCIA WDRAŻANIA I STOSOWANIA KONCEPCJI ECR
Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
E-COACHING - SKUTECZNE WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Gaby Neumann, Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
ŚLEDZENIE TOWARÓW PRZY ZASTOSOWANIU RFID W SPEDYCJI REICO
Marcel Janke, Keith Thorne, Theodor Rimmele, Thomas Lübbe
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
OUTSOURCING JAKO FORMA UKŁADÓW PARTNERSKICH
Ewa Płaczek, Jacek Szołtysek
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
AKTUALNE TENDENCJE W SFERZE OBSŁUGI BAGAŻU NA LOTNISKACH - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPŁYWU MATERIAŁU
Tobias Erxleben, Lars Sallwey
Logforum. 2007. 3(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 3 (2) 2007

April - June 2007

Spis treści:

ALGORYTMY ROZWIĄZAŃ DLA PROBLEMÓW PAKOWANIA PRZESTRZENNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Semih Ötleş, Mustafa Murat Inceoglu, Korhan Karabulut, Ata Önal
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
WYMIAR MEZOEKONOMICZNY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Anna Łupicka
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE
Leszek Mindur, Jerzy Wronka
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
WSPARCIE PROCESU PLANOWANIA INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2007. 3(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 3 (3) 2007

July - September 2007

Spis treści:

ARCHITEKTURA SYSTEMU EDUKACJI ZDALNEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMÓW OPARTYCH NA WIELOAGENTOWYCH SIECIACH
Ata Onal, Semih Otles, Inanc Seylan
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
DYLEMATY WSPÓŁCZESNYCH PLANISTÓW PRODUKCJI I TRENDY W HARMONOGRAMOWANIU
Izabela Bejma-Bąk
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE
Bogusz Wiśnicki, Beata Huta
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)
RYZYKO KRYTYCZNE W ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STRESZCZENIE
Wojciech Machowiak
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 4 w formacie html Artykuł (html)
PROCESY TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSKIM TRANSPORCIE
Maciej Mindur
Logforum. 2007. 3(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 5 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 3 (4) 2007

October - December 2007

Spis treści:

PROJEKT "ZERO-G-LOADER" JAKO INOWACYJNE ROZWIĄZANIE OBSŁUGI BAGAŻU NA PŁYCIE LOTNISKOWEJ
Tobias Erxleben, Lars Sallwey
Logforum. 2007. 3(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 1 w formacie html Artykuł (html)
WYMIANA INFORMACJI W STRATEGIACH SIECI LOGISTYCZNYCH
Marek Matulewski
Logforum. 2007. 3(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 2 w formacie html Artykuł (html)
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZARZĄDZANIE KONGESTIĄ RUCHU ULICZNEGO W OBSZARZE ZURBANIZOWANYM
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2007. 3(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł artykuł nr 3 w formacie html Artykuł (html)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml